وضعیت اتصالات اینترنت در کشور

  • GPRS
  • DialUp
  • فیبر نوری
  • ADSL
  • WiMax