تماس با ما

درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات

تهران - ميدان آرژانتين - خيابان بيهقي - نبش خيابان شانزدهم - ساختمان مخابراتي آفاق

تلفنخانه:021٨٤۸٠٢٠٠٢
فرم تماس با درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات
حداقل 40 کاراکتر درج نمایید .

مکان درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات بر روی نقشه